Vlog

1. September: Philippus Jazz Petitessen (mit dem Kirchenhund)